Technieken & talen

Brede kennis

Bij Webappbouwers hebben wij een brede kennis van diverse technieken en talen om Webapplicaties te bouwen. Iedere techniek en taal heeft zijn voor- en nadelen, afhankelijk van de case bepalen wij welke combinatie het beste gebruikt kan worden. Dit is afhankelijk van bijvoorbeeld veiligheid, snelheid en grafische wensen.

Daarnaast bouwen wij een webapplicatie altijd modulair op, waardoor onderhoud en eventuele uitbreidingen relatief gemakkelijk kunnen worden toegepast.

Technieken en talen

  • frontend frameworks
  • backend frameworks
  • Libraries
  • Markup languages & Design.

Frontend frameworks

Angular

“HTML enhanced for web apps”

React

“A javascript library for building user interfaces”

HyperMVC

“Hyper Ultra-fast MVC JavaScript Framework”

angularjs logo

Wij gebruiken diverse frontend frameworks om webapplicaties modulair op te kunnen bouwen. Het is per case afhankelijk welk framework ingezet wordt. Daarbij kijken wij kritisch naar de performance, een goede onderhoudbaarheid en een brede ondersteuning van functionaliteiten.

Backend frameworks

NodeJS

“The largest ecosystem of open source libraries in the world”

Symfony

Symfony is a set of reusable PHP components

Laravel

“The PHP Framework For Web Artisans”

nodejs logo

De backend frameworks zorgen voor het ontvangen en versturen van de data tussen de database en de frontend. Deze frameworks bieden een breed scala aan functionaliteiten en de gewenste flexibiliteit om eventueel koppelingen te maken met 3e partijen en api’s. Daarbij is het van belang dat dit veilig en snel wordt uitgevoerd.

Libraries

JQuery

“jQuery is a fast, small, and feature-rich JavaScript library”

Greensock

“Ultra high-performance, professional-grade animation for the modern web”

Backbone

“Gives structure to web applications by providing models with key-value binding and custom events”

Lodash

“A modern JavaScript utility library delivering modularity, performance, & extras”

backbone logo

Wij maken gebruik van deze libraries om ondersteuning te bieden aan bovenstaande frameworks. De reden dat we deze gebruiken is, omdat wij geloven dat we het wiel niet opnieuw hoeven uit te vinden. Wanneer we snel en gemakkelijk webapplicaties willen bouwen is het van belang om de juiste selectie in frontend- en backend frameworks te hebben in combinatie met de juiste libraries.

Markup languages & Design

HTML5

“Newest and strongest html version”

LESS / SASS

“CSS preprocessor languages”

RWD (Responsive Web Design)

“Make it work on any device”

ADD (Attention Driven Design)

“The latest webdesign trend to keep the users attention focused”

Material Design

“The newest design philosophy of Google”

html 5 logo

Deze technieken en talen zorgen voor de look & feel van de webapplicatie. De webapplicatie moet taakgericht zijn en bijna plezierig om mee te werken. Hierbij is het van belang om afleiding te elimineren, dit doen wij onder andere door gebruik te maken van het Attention Driven Design principe.